Regler för deltagande

Medlemskap. Du måste vara medlem i Uppsala Senioruniversitet för att delta i våra aktiviteter. Detta gäller även Tisdagsföreläsningarna. Det gäller också eventuell ledsagare.
Du kan anmäla dig till medlemskap och aktivitet samtidigt men blir antagen till aktivitet först när medlemsavgiften är betald.

Anmälan sker via vår webbplats eller per blankett/brev. Anmälan per mejl eller telefon tas inte emot och kan inte heller göras till serieansvarig eller cirkelledare.

Avgifter se respektive aktivitet. Kursmaterial ingår i regel inte.
Avgiften behöver inte betalas före första sammankomsten om fakturans sista betalningsdag ligger senare.
Tisdagsföreläsningarna fordrar medlemskap men ingen anmälan eller avgift. Giltigt medlemskort eller körkort/annan ID-handling scannas vid ingången.
Serier och cirklar räknas i studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

Man har möjlighet att avanmäla sig före lottning eller när man är reserv, utan avgift. Därefter kan man avanmäla sig senast två dagar efter första sammankomsten. Kontakta då sekretariatet. En administrationsavgift på 75 kr tas ut. Byte räknas som avanmälan och ny anmälan (undantaget byte av språknivå). För resor gäller andra regler, se här.
Pengar som ska återbetalas sparas automatiskt som tillgodohavande. Önskar man utbetalning kontaktas sekretariatet.

Förnyad anmälan varje termin krävs för alla serier/cirklar. Detta gäller ej dem som följt språkcirklar vilka fortsätter på högst nivå A2 och som betalat för fortsatt deltagande senast angivet datum, före lottning. Inbjudan sänds till dem i god tid innan.

Biljett krävs för deltagande i föreläsningsserie i lokal
Aktuell biljett finns på Mina sidor. Den som inte har tillgång till eller har problem med Mina sidor via mobiltelefon kan visa antagningsbevis. Saknar man allt ska man ändå gå till föreläsningen och prickas då av på lista.

Inga kallelser skickas ut
Gå direkt till första sammankomsten. Meddela alltid cirkelledare vid förhinder.

Krav på förkunskaper
Gäller endast språkcirklar. Se även Nivåskala för språkstudier. Vid osäkerhet, kontakta cirkelledaren.

Ledsagare, hörhjälp
Om medlem med funktionsnedsättning har beviljats ledsagare av kommunen, kan USU utfärda ett gratis ledsagarkort med namnet på medlemmen och eget ”medlemsnummer”. Medlem med hörselnedsättning kan beställa skrivtolk hos Region Uppsalastolkcentral. Ledsagare och skrivtolk betalar ingen avgift för serier och cirklar men måste anmälas för att beredas plats vid deltagande i lokal.

Ändringar i programmet
Ändringar som eventuellt sker efter att Programbladet tryckts anges på USU:s webbplats, www.usu.se och meddelas berörda deltagare. Programmet på webbplatsen, under Aktuellt program/anmälan, uppdateras kontinuerligt.

Rulla till toppen