Regler för deltagande

Du måste vara medlem i Uppsala Senioruniversitet för att delta i våra aktiviteter. Detta gäller även Tisdagsföreläsningarna där giltigt medlemskort ska visas, vilket också gäller eventuell ledsagare. Tisdagsföreläsningarna ingår i medlemsavgiften. Man anmäler sig inte till dem.

Våra aktiviteter, bortsett från resor, räknas i studietimmar. En studietimme är 45 minuter.

Avgifter, se respektive aktivitet. Kostnader för kursmaterial kan tillkomma.
Avgiften behöver inte betalas före första sammankomsten om fakturans sista betalningsdag ligger senare.

Man har möjlighet att avanmäla sig före lottning, utan avgift. Därefter kan man avanmäla sig senast två dagar efter första sammankomsten. Kontakta då sekretariatet. En administrationsavgift på 75 kr tas ut. Byte räknas som avanmälan och ny anmälan (undantaget byte av språknivå). För resor gäller andra regler, se här.

Förnyad anmälan varje termin krävs för alla serier/cirklar. Detta gäller ej dem som följt språkcirklar vilka fortsätter på högst nivå A2 och som betalat för fortsatt deltagande innan Öppen anmälan öppnas. Inbjudan sänds till dem i god tid före terminsstart.

Biljett krävs för deltagande i föreläsningsserie i lokal
Aktuell biljett kommer att finnas på Mina sidor. Till den som inte har tillgång till Mina sidor via mobiltelefon skickas biljett före seriestart, per brev. Den som inte har sin biljett eller har problem med mobiltelefonen ska gå till föreläsningen ändå och prickas då av på lista.

Inga kallelser skickas ut
Gå direkt till första sammankomsten. Meddela alltid cirkelledare vid förhinder.

Krav på förkunskaper
Gäller endast språkcirklar. Se även Nivåskala för språkstudier. Vid osäkerhet, kontakta cirkelledaren.

Ledsagare, hörhjälp
Om medlem med funktionsnedsättning har beviljats ledsagare av kommunen, kan USU utfärda ett gratis ledsagarkort med namnet på medlemmen och eget ”medlemsnummer”. Medlem med hörselnedsättning kan beställa skrivtolk hos Region Uppsalastolkcentral. Ledsagare och skrivtolk betalar ingen avgift för serier och cirklar men måste anmälas för att beredas plats vid deltagande i lokal.

Ändringar i programmet
Ändringar som eventuellt sker efter att Programbladet tryckts anges på USU:s webbplats, www.usu.se och meddelas berörda deltagare. Programmet på webbplatsen, under Aktuellt program/anmälan, uppdateras kontinuerligt.

Rulla till toppen