Arbetsgruppen WebbIT

Arbetsgruppen ansvarar för :
  • Webbplatsens (www.usu.se) innehåll och struktur, vilket bl.a. innebär att se till att webbplatsens innehåll är aktuellt och att dess struktur är tydlig och lätt att orientera sig i.
  • Utbildning av dem som ansvarar för ajourföring av webbplatsen.
  • IT-infrastrukturen inom sekretariatet, vilket medför bl.a. att se till att datorer och program finns för att underlätta USU:s verksamhet.
  • Stöd till övriga arbetsgrupper vid inköp av IT-utrustning.
  • Bildarkivets tekniska funktion och innehåll
  • Administration av Dropbox för redaktionen
  • Administration av Onedrive med föreningsarkiv och USU-administration
Nuvarande WebbIT-grupp:

Bertil Eriksson, ordförande (070-890 49 96)
Christer Nerhed, vice ordförande (070-630 21 48)
Barbro de Jounge, IT-grupp (070-931 32 97)
Benny Eklund, internationell grupp (070-510 13 06)
Malin Åkerblom, sekretariat (070-354 27 62)
Cecilia Fredhammar, sekretariat (073-038 88 35)
Lasse Sunnås, AV-grupp (070-835 06 98)
Maria Wold-Troell, redaktion (073-654 04 33)
Bengt Everitt, bildarkiv (070-247 80 34)

Webbmaster
Malin Åkerblom, (070-354 27 62)

Styrelserepresentanter
Anki Mattisson, styrelseordförande (070-978 15 32)
Ingemar Åkeson, kassaförvaltare (073-357 87 44)

Rulla till toppen