Övrigt

Det är ont om stora lokaler med rimligt pris och läge, och i t ex universitetets lokaler måste vi anpassa oss efter deras aktiviteter.

Serier: Webbsidan uppdateras kontinuerligt. Ändringar läggs ut på webbplatsen under Program/anmälan, Programändringar samt i rutan Aktuella ändringar. Om det blir mycket sena ändringar kontaktas samtliga deltagare via e-post eller telefon.

För cirklar gäller i normalfallet att cirkelledaren ombesörjer meddelande om ändring. Om ändringar görs innan cirkeln hunnit starta, meddelar sekretariatet detta.

För att se en filmad Tisdagsföreläsning räcker det att du är medlem. Logga in på Mina sidor och välj sedan Visa filmad föreläsning från menyn. Varje film ligger kvar i 14 dagar.

För att se plan över Missionskyrkans kyrksal och Slottsbiografen, Tryck här!

I universitetets sal 10 finns hörslinga i hela salen.

Rulla till toppen