Rapporter

USU:s rapportserie

 
Till varje rapport finns en sammanfattning som nås via länk i rapportens titel. Flertalet rapporter kan laddas ner som pdf-filer. Flera rapporter kan också beställas från Sekretariatet.
 

Rapporter

3. Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala Rapport från en forskningscirkel inom Uppsala Pensionärsuniversitet. Av Maj Aldskogius, Ragnar Bergling och Nils Hellzén. 2001
4. Vad hände egentligen den tid vi själva var unga? Redovisning av ett studiecirkelarbete höstterminen 1999 – vårterminen 2000. Cirkelledare: Per Malmberg. 2002
5. Att bli och vara pensionär – en ljusnande framtid? Pensionären – en enastående resurs. Rapport från två studiecirklar hösten 2001 sammanställd av cirkelledaren Maj Aldskogius. 2002.
6. Äldre – en resurs på arbetsmarknaden. Rapport från ett idéseminarium i Uppsala den 27 augusti 2003 anordnat av FoU-centrum äldre och Uppsala Pensionärsuniversitet i samarbete med SPF och PRO Uppsala. Sammanställd av Maj Aldskogius, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2003.
7. Uppsala pensionärsuniversitet 25 år 1979-2004  Sammanställd av Hans Aldskogius, Maj Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. 2004.
8. Seniorerna – en tillgång här och nu! Seminarium med anledning av 25-årsjubileet 2004  Rapporten innehåller tre föredrag som hölls vid seminariet i anslutning till Uppsala Pensionärsuniversitets 25-årsjubileum, jämte välkomstord av Pensionärsuniversitetets ordförande, docent Ragnar Bergling.
14. Äldres rätt till lika villkor i samhället. Ett forskningsorienterat projekt inom Uppsala Senioruniversitet. Författare: Maj Aldskogius, Alice Rinell Hermansson och Björn Odin. Uppsala  2012.
15. “Tag och skriv.”  Tjugo år med Uppsala Senioruniversitets Skrivarstuga. Författare: Kia Sjöström. Uppsala 2012.
16. Entusiasm och engagemang  Språkcirklar vid Uppsala Senioruniversitet
17. Lika möjligheter för äldre. Equal Opportunities for Senior Citizens. Report from a conference arranged by Uppsala University of the Third Age and AIUTA/IAUTA – International Association of Universities of the Third Age in Uppsala, September 2013
Rulla till toppen