Arbetsgruppen för AV-teknik

Arbetsgruppen för AV-teknik har inrättats för att avlasta serieansvariga. De ska hjälpa till med den tekniska utrustning som de medverkande avser att använda. Det gäller t.ex. trådlösa head-set och andra mikrofoner, bärbara datorer (PC och MAC) samt dataprojektor för att visa PowerPoint-presentationer, CD-spelare, DVD-spelare. AV-gruppen fördelar inom sig ansvar för de olika serierna.

AV-gruppen svarar även för filmning av tisdagsföreläsningarna och en utvald serie samt uppläggning på webbserver av dessa filmer och sådana som filmas av andra för USU:s räkning, så att de blir tillgängliga för medlemmarna via vår webbplats.

Gruppen ser till att adekvat teknisk utrustning finns för cirkelledarna, och utbildar dem vid behov i handhavandet av utrustningen.

Gruppen samverkar med lokaluthyrarna så att en väl fungerande AV-miljö finns tillgänglig.

AV-teknik gruppen

Lasse Sunnås, samordnare (070-835 06 98)
Robert Berthagen (070-583 79 39)
Inga-Lill Bratteby Ribbing (072-203 57 58)
Christian Elvhage (070-522 73 85)  
Bengt Everitt (070-247 80 34)
Peo Fällmar (070-397 54 57)
Stefan Gunnarsson (073-682 74 23)
Kerstin Hallnäs (070-680 62 53)
Bengt Härdin (070-329 36 15)
Brittmari Jansson  (070-582 82 60)
Barbro de Jounge (070-931 32 97)
Erik Larsson (076-024 48 15)
Anita Lundberg (073-362 88 01)
Johan Mörner (073-539 20 28)
Bo Olsson (018-36 74 16)
Carl-Magnus Pettersson (072-722 07 07)
Håkan Rundlöf (070-607 25 15)
Carl Göran Stålnacke (070-745 33 51)
Seppo Suomi (070-219 97 08)
Ove Virhammar (072-711 02 10)
Maria Wold Troell (018-10 12 07)

Rulla till toppen