Arbetsgruppen Tisdagsföreläsningar

Gruppen arrangerar föreläsningar varannan tisdag under höst- och vårterminer vanligen i veckor med jämna veckonummer och oftast åtta gånger per termin. Föreläsningarna, som äger rum i Missionskyrkans kyrksal, tillhandahålles kostnadsfritt för alla USUs medlemmar. De spelas också in och kan ses på USUs hemsida dagen efter föreläsningstillfället under fjorton dagar.
Arbetsgruppen består av 6 medlemmar med kompetenser inom skilda områden så att omväxlande teman kan erbjudas för föreläsningar såväl inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som inom naturvetenskap och medicin. Även teman med dagsaktualitet förs fram.

Vid återkommande arbetsmöten inom gruppen diskuteras och utreds förslag till olika föreläsningar varvid också hänsyn tas till uppslag från terminsvisa samrådsmöten med Arbetsgruppen för serier och cirklar. Tisdagsgruppen fördelar arbetsuppgifter efter sina medlemmars kompetensområden där kontakter tas med föreläsare inom de valda ämnesområdena för diskussion av föredragstitlar och föreläsningstillfälle. En i gruppen utses som värd vid aktuell föreläsning och ger en kort presentation av föreläsaren samt håller i en diskussionsstund efter föreläsningen.

Nuvarande arbetsgrupp för Tisdagsföreläsningar

Eva Willén, ordförande (073-993 71 77)
Jan Fagius (073-584 06 49)
Gunnel Forsberg (070-631 60 18)
Bo Höistad (018-30 37 04, 070-975 01 43)
Maths Isacson (070-541 58 74)
Lena Sommestad (070–216 89 45)

Scanninggrupp
Britt Gunnarsson, smkall (070-857 83 45)
Eva Lind (076-297 79 95)
Gudrun Lind (070-493 39 71)
Gunilla Nilsson (070-602 01 02)

Rulla till toppen