UPU rapport nr 1

Uppsala Pensionärsuniversitet 1979-1989

Uppsala 1989, 100 sidorUppsala Pensionärsuniversitet (UPU) grundades 1979 som det första i sitt slag i Sverige, efter förebilder från USA, Frankrike och England. UPU kom att knytas till ett av de svenska studieförbunden, Folkuniversitetet, som startats gemensamt av de svenska universiteten. Antalet medlemmar 1989 uppgick till cirka 700. Denna rapport ger en översikt över de tio första årens verksamhet i UPU.
Rapporten inleds med några korta inlägg av UPU:s ordförande och av rektorn för Uppsala universitet, och därefter följer tre större avdelningar. 
Det första delen innehåller bidrag som behandlar bakgrunden till och grundandet av UPU, internationella kontakter, medlemsutveckling och medlemskaderns profil vad gäller ålder, utbildningsbakgrund m m. Vidare ges några exempel på olika aktiviteter inom UPU: hur arbetet inom två studiecirklar bedrivits, den ena om skönlitteratur och den andra om nya trender i historisk forskning. Ytterligare ett bidrag behandlar musikens betydelse för de äldre.
I den andra delen presenteras de andra pensionärsuniversitet i Sverige, Finland, Norge och Polen med vilka UPU direkt eller indirekt samarbetat under de första tio åren.
Den tredje delen utgörs av sju bidrag av framstående lärare och forskare som verkat inom UPU. Den ämnesmässiga variationen ger på sitt sätt en uppfattning om bredden i UPU:s verksamhet: kosmologi och utvecklingen av mänskligt liv, religions- och kulturmöten, konsthistoria, synen på åldrandet i antiken, familjerätt.
Rapporten avslutas med några bilagor: UPU:s stadgar, förteckningar för hela tioårsperioden över styrelseledamöter och funktionärer, över ämnen som behandlats både i de allmänna och i de speciella föreläsningsserierna, över teman för samtliga studiecirklar och seminarier som anordnats, samt över utgivna och interna publikationer. Vidare presenteras AIUTA, pensionärsuniversitetens internationella samverkansorganisation. Avslutningsvis ges en kort presentation av de författare som medverkat i rapporten.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:45