Länkat

Varför har USU ett bildarkiv?

Bakgrund:USU:s har sedan 2005 ett bildarkiv, som f n omfattar ca 1500 bilder. Till Bildarkivet bidrar medlemmar som är intresserade av att tillföra fotografier som speglar USU:s verksamhet. De fotografier som finns i Bildarkivet har överlämnats av medlemmen till USU med rätt att utnyttjas i Bildarkivet samt i Medlemsbladet, men förblir alltid fotografens egendom. För […]

Varför har USU ett bildarkiv? Läs mer »

Engelsk text

UPPSALA UNIVERSITY OF THE THIRD AGE 1. Name and location: Uppsala Senior University (U3A), Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden. Telephone: +46 18 24 35 01. Mail: usu@usu.se. Home page: www.usu.se 2. Membership: Uppsala U3A started its activities in 1979. The actual number of members is approx. 4 000. The annual fee is SEK 250. This

Engelsk text Läs mer »

Bildtyp och kvalitet

Bilderna är normalt digitala men även pappersbilder, negativ eller diabilder kan lämnas in. Bilderna skannas då av bildarkivansvarig och lagras digitalt i föreningens bildarkiv. Presentationer och bildspel i PowerPoint-format kan arkiveras, däremot inte filmer. Från resor, större sammankomster och liknande kan antalet bilder från deltagarna bli stort. Sådana bilder överförs i egna mappar till en

Bildtyp och kvalitet Läs mer »

Aktiviteter inom internationell verksamhet

Internationella utbyten USUs utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör inte överstiga tio personer. En vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas längd. Aktuella utbyten 2023 De planerade utbytena

Aktiviteter inom internationell verksamhet Läs mer »

Uppsala Pensionärsuniversitet 1985-1989

ur UPU rapport nr 1 Margit Persson: MINA ÅR MED UPPSALA PENSIONÄRSUNIVERSITET (1985-1989) Pensionärsuniversitetet är enligt §§ l och 2 i dess stadgar en studieorganisation och föreningens ändamål är sålunda att anordna studiecirklar, studiebesök, studieresor och föreläsningar m m och att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet. När jag bläddrar genom de sista

Uppsala Pensionärsuniversitet 1985-1989 Läs mer »

Uppsala Senioruniversitet 2009-2014

ur USU rapport nr 18 Ulla Myhrman: Uppsala Senioruniversitet har under sina 35 verksamhetsår växt till både medlemsomfång och programinnehåll. Många seniorer tar vara på möjligheten att bredda och fördjupa sina intresseområden inom det programutbud som erbjuds, och åtskilliga medlemmar har vittnat om den stimulans och glädje som senioruniversitetets verksamhet innebär för dem. Vid ingången av

Uppsala Senioruniversitet 2009-2014 Läs mer »

Rulla till toppen