UPU rapport nr 2

Uppsala Pensionärsuniversitet 1989-1994

Uppsala 1994, 134 sidorDenna rapport tillkom i samband med Uppsala Pensionärsuniversitets 15-årsjubileum. Vid periodens början var antalet medlemmar cirka 700, vid dess slut drygt 1 000. 

Rapporten består av tre större avsnitt. I det första redovisas några exempel på aktiviteter i UPU under de fem åren. Det andra avsnittet innehåller bidrag från några lärare och forskare som varit aktiva inom UPU. Det tredje avsnittet innehåller några bidrag som tillkommit i samband med en kulturhistorisk seminarieserie. Till dessa tre avsnitt fogas ett bidrag från pensionärsuniversitetet i Helsingfors, Finland, med rubriken ”The University, the State and the City of Helsinki”. 

I den första delen av rapporten ges först en översikt över utvecklingen av olika verksamhetsformer inom UPU under den aktuella perioden, författad av UPU:s ordförande, FD Åke Vinterbäck. Därefter följer några exempel på olika typer av aktiviteter. Glimtar ges från en studiecirkel med temat ”Känn din stad”, från en exkursion till museer i Stockholm, från en paneldebatt anordnad med anledning av att en översiktsplan för Uppsala lagts fram, och slutligen från det arbete som läggs ned på att producera UPU:s Medlemsblad.

I rapportens andra del ingår essäer av fyra lärare och forskare inom UPU. Den första handlar om bibelöversättandets problematik, med Psaltaren som exempel, den andra om språkutvecklingen i Norden under 1900-talet, den tredje om två nordiska författare, och den fjärde om utvecklingen av filosofin under mellankrigstiden.

Den tredje delen av rapporten har också sitt fokus på mellankrigstiden, och innehåller några bidrag kring temata som aktualiserats under ett kulturhistoriskt seminarium om utvecklingen i Norden, och i synnerhet Sverige under den perioden: det socialdemokratiska genombrottet i svensk politik, förändringar på kyrkolivets område, särskilt vad gäller frikyrkorna, trender inom arkitekturen i ett europeiskt perspektiv, konstlivets utveckling, och utvecklingen inom den nordiska musiken.

Rapporten avslutas med några bilagor: UPU:s stadgar, förteckningar för hela tioårsperioden över styrelseledamöter och funktionärer, över ämnen som behandlats både i de allmänna och i de speciella föreläsningsserierna, över teman för samtliga studiecirklar och seminarier som anordnats, samt över utgivna och interna publikationer. Vidare presenteras det samarbetsorgan som bildats för samråd mellan svenska pensionärsuniversitet, liksom AIUTA, pensionärsuniversitetens internationella samverkansorganisation. Avslutningsvis ges en kort presentation av de författare som medverkat i rapporten.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:43